Scrum master – Nye horisonter for ingeniørstuderende

Er du en ingeniørstuderende på udkig efter nye kompetencer ud over de typiske discipliner såsom konstruktion, kodning og projektledelse? Hvis ja, kan titlen som scrum master måske være en mulighed for dig. Denne artikel vil belyse nøgleaspekter ved scrum master-rollen, illustreret gennem vores tidligere konsulent Gustav Leth-Larsens erfaringer indenfor dette spændende område. 

Hvad er scrum?

Scrum er en agil arbejdsdisciplin, der står i kontrast til den traditionelle vandfaldsmetode.1 Det er en fleksibel tilgang, hvor der foregår en løbende testning og eksperimentering af et givent produkt der skal fremstilles, og som er med til at skabe det bedste resultat i arbejdsprocessen. Scrum fungerer som et skulpturelt værktøj og indebærer tre centrale roller: en product owner, en scrum master og et design team. 

I løbet af arbejdet med produktet er der periodiske sprints, typisk to-ugers forløb. Her identificerer teamet og product owneren, hvilke kritiske opgaver, som ligger og venter og forpligter sig efterfølgende til at få dem afsluttet indenfor perioden. Scrum masterens rolle er at beskytte teamet mod distraktioner og sikre, at de kan fokusere på de aftalte opgaver. 

Gustav deler sin erfaring som scrum master: “Det handler om at planlægge sprintet ordentligt, undgå overbelastning og fokusere på det mest afgørende. Det er en måde at håndtere kompleksitet på og tage tingene i bidder, så du hele tiden kan se, at du følger med.” 

Udover sprintplanlægningen indbefatter arbejdet daglige tjek-ind-møder på 15 minutter. Her hjælper scrum masteren med at identificere forhindringer og løse problemer for at sikre fremdrift. Kontinuerlig udvikling af teamet og egne færdigheder er også en vigtig del af scrum masterens rolle. 

Scrum-teams

Gustav, oprindeligt uddannet som ingeniør inden for elektrisk energiteknologi, blev ansat som scrum master for to teams hos NGIN’s samarbejdspartner. 

Selvom han ikke vidste præcis, hvad det indebar da han blev ansat, lærte han det hurtigt og opdagede glæden ved at bidrage til at skabe optimale arbejdsforhold for sit team. 

Gustav værdsætter åben kommunikation og fokuseret dialog i scrum-teams. Han mener, at det ikke handler om at lave fejl, men om at skabe fremragende produkter inden for de fastsatte rammer. 

For dem, der ønsker at blive scrum master, er Gustavs råd enkelt: “Man skal virkelig ønske det, have interesse for det og eventuelt tage et kursus. Projektstyring kræver lidenskab for at lykkes.”

“At kende dine rammer og arbejde inden for dem er nøglen. I scrum handler det om at dele ansvarsområder og stole på, at teamet vil finde de bedste løsninger,” forklarer Gustav. 

Scrum master-rollen er ikke kun en titel; det er en agil tilgang til projektstyring og teamwork, der skaber resultater og forbedrer arbejdskultur. Hvis du søger en dynamisk karrierevej inden for ingeniørarbejde, kan scrum master være det skridt, der bringer nye dimensioner til dine kompetencer. Det er ofte hos de større virksomheder du finder disse stillinger, og spørg gerne på dit studie, hvordan du bedst muligt får nogle af disse egenskaber på cv´et.  

  1. Hvis dit projekt kan opdeles i enkle elementer som kan tages og løses et punkt efter det andet, så flader det ind under kategorien vandfaldsmetoden. Det er en lineær model, hvor man arbejder med fastdefineret start og slut-datoer. Du kan læse mere om vandfaldsmetoden indenfor projektledelse b.la. her: https://viden.via.dk/evu/projektledelse-vandfaldsmodel-eller-agile-metoder   ↩︎