Hvordan træffer du det mest bæredygtige produktionsvalg? 

Måske er du stødt på begreber som miljøpåvirkning, produktion og udvinding, bæredygtige løsning og måske endda livscyklusanalyse. Men ved du stadig ikke helt, hvad disse begreber har med hinanden at gøre?  

Livscyklus henviser til den samlede levetid af et produkt, helt fra idefasen til den endelig nedrivning eller bortskaffelse – altså den kæde af processer et produkt gennemgår i dets levetid. Livscyklsusanalyse, også forkortet LCA, er en analysemetode, hvor man kan gå ind og vurdere, hvordan potentielt ressourceforbrug og miljøbelastninger vil påvirke et givent produkt. Man kigger altså på en hel livstid af et givent produkt, og ikke kun på den enkelte del, man selv har berøring med.  

At være i øjenhøjde med produktionen

NGIN’s konsulent Anders Bech er uddannet maskiningeniør og har derigennem fået en bred vifte af kompetencer og interesser. Et af områderne han er dykket ned i indenfor sit fag, er produktionsniveauet af et givent produkt. Altså i stedet for at kigge oppe fra og ned på en produktion, så sætter han sig i øjenhøjde med produktionen, og på den måde kan han se, hvad som foregår, og hvordan produktet bliver fremstillet. Hvilket gør, at man bedre kan være med til at danne et gunstigt grundlag af et produkt og dets tilhørende markeder.  

“Meget af mit arbejde består i at forstå de reelle processer, som bliver foretaget i fremstillingen af forskellige produkter.”, fortæller Anders om arbejdet indenfor livscyklusanalyse. 

Helt konkret kan Anders gå ind i produktionsprocesserne og finde ud af, hvad det er for nogle ressourcer, der bliver brugt, hvor meget af dem, som bliver anvendt og hvad de har af betydningen for miljøet. 

Fra specialeprojekt til fuldtidskonsulent

Under sin uddannelse som maskiningeniør blev Anders som udgangspunkt ikke introduceret for livscyklusanalyse, men han valgte at skrive et udviklingsprojekt, der ledte op til sit speciale med samme underviser hele vejen igennem. Udviklingsprojektet omhandlede blandt andet enablingfaktorer tilhørende industri 4.0 indenfor cirkulær økonomi, som er elementer, der spiller ind i livscyklusperspektivet. Og det var denne måde at tænke livscyklus på, der gjorde at Anders og sin vejleder besluttede, at det var oplagt at få en industriel partner med på specialet.  

Efter at Anders i starten af året 2022 blev færdiguddannet, startede han op som fuldtidskonsulent ved NGIN og blev ansat ved NGINs kunde, der også havde været industriel partner på hans specialeprojekt. Anders skulle arbejde videre med den beregningsmodel, som han havde udviklet under projektet.   

“Bæredygtighed har altid fyldt meget hos mig. Også allerede dengang jeg var i praktik på bacheloren havnede jeg i en virksomhed, hvor jeg arbejdede rigtig meget med at gøre produktionsprocesser og produktionsindustrien mere bæredygtig.”  

Livscykluskompetencer

Ved kunden blev Anders netop hyret ind til at undersøge de løsninger, som kunden udvikler i dag, og analysere om det kan gøres mere bæredygtigt end det, som blev udviklet i går. Udviklingsafdelingen hos kunden havde en masse gode ideer til den teknologiske udvikling, men de besad, hverken kompetencerne eller ressourcerne til selv at kunne sætte sig ned og lave evalueringer af, om det de udviklede, var bedre eller værre for miljøet. Og det var netop her Anders´ kompetencer kom ind i billedet. Kunden var så tilfredse med Anders’ arbejde, at det udviklede sig til at Anders skulle lave en beregningsmodel, der skal hjælpe virksomheden med at give dem et overblik over, om de skal gå med koncept A, B eller C, når de udvikler et nyt produkt og derved gøre dem mere bæredygtige i deres produktdesign.

Livscyklus diagram

Det bæredygtige valg

Anders er i sit arbejde nået til et punkt, hvor udviklingen af den matematiske model er gennemgået af en uafhængig tredjepart og prototypen er færdig. Det som modellen nu kan bruges til, er at kigge på det endelige produkt og produktionsfasen, og på de udfordringer, som fra et klimamæssigt perspektiv er til stede overfor det økonomiske perspektiv.  

Helt konkret fremstår det produkt Anders har udviklet som en brugerflade, der ligner en hjemmeside, hvor man kan oprette de cases, man gerne vil undersøge og sammenligne. Man fodrer programmet med sine data, og resultat er en rapport, man kan bruge til at beslutte, hvordan man udfører arbejdet bedst muligt, set fra et livscyklusperspektiv. Rapporten gør, at man i virksomheden kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Enten kan man vælge at tage det bæredygtige valg, eller også vælger man aktivt at tage det andet valg, som kan have nogle andre fordele.