Fra konsulent til digital tvilling specialist

Digital tvillingteknologien er ved at transformere produktionsindustrien, og måden hvorpå man samarbejder i virksomheder. I denne artikel vil vi dykke ned i konceptet bag digital tvilling og udforske dets anvendelser og fordele i produktionsvirksomheder. Vi har fået vores tidligere konsulent og civilingeniør Simon Rye Markvart til at forklare teknologien og give os indsigter i området.  

Simon og NGIN

Hos NGIN arbejdede Simon på flere mindre projekter, der gav ham mulighed for hurtigt at udvikle og dygtiggøre sig indenfor det, han fandt interessant. Simon ville have ønsket, at der på uddannelsen var mere læren om PLC, men hos NGIN fik han netop mulighed for at fordybe sig i dette område. Og da Simon fik muligheden for at arbejde med dette felt, greb han straks chancen. Hos kunden skulle han udvikle en robot, som skulle teste, printe og pakke små transformere. 

Om projektet

Simon kendte hovedsageligt til teknologien gennem en kort introduktion på universitet og leg med mindre projekter hos NGIN. Hos kunden fandt Simon pludselig sig selv være personen, der vidste mest om teknologien. I starten gik jobbet ud på at lære softwaren at kende og finde ud af, hvordan kunden kunne bruge denne teknologi, for derefter at implementere den mest effektivt og korrekt. Nu sidder Simon som specialist og er den kollega, som lærer fra sig og rådgiver andre i virksomheden i brugen af digital tvilling.

Hvad er digital tvilling

Men hvad er digital tvilling egentlig, og hvad kan det bruges til i produktionsvirksomheder? Den digitale tvilling kan defineres som en virtuel eller digital efterligning af en fysisk genstand, et system, en proces eller en enhed, der eksisterer i den “virkelige” verden (Cegal, 2023). Den digitale tvilling anvender information og data fra virkeligheden, og med dette skabes der en afspejling af den fysiske genstand i realtid. Det afgørende for digital tvilling-teknologien er forbindelsen til det fysiske modstykke, der åbner op for: 

  • Analyser  
  • Simuleringer  
  • Overvågning af genstandens adfærd i den virtuelle ramme

Dette muliggør en mere dybtgående indsigt i, hvordan den fysiske enhed opererer samt dens respons under varierende påvirkninger og forhold. 

Det er en bredt dækkende teknologi, der kan være kompleks, og som Simon udtaler: “Det er også stadigvæk lidt flyvsk, og jeg tror, at der er mange, som misforstår omfanget af at skulle lave en digital tvilling af en maskine.” Den digitale tvilling gennemgår tre omfattende stadier inden den tages ud i den “virkelige” verden.

Vil du læse mere dybtgående om denne teknologi så klik her: https://www.nginautomation.dk/2023/11/20/digital-tvilling-tilforer-ekstra-vaerdi-og-oget-effektivitet/

Hvilke fordele er der ved brug af digital tvilling?

Digital tvilling-teknologien er en metode til at forbedre processer, reducere risici og øge samarbejde, hvilket er afgørende for virksomheder, der stræber efter innovation og effektivitet. Fordelene ved brug af digital tvilling er mange, herunder har vi oplistet nogle af dem: 

  • Stærk metode i salgsstrategier: Som projektleder kan det være en fordel at vise visuelt, hvad det konkret er man går og arbejder på, eller gerne vil arbejde på, til resten af virksomheden. Projektet eksisterer ikke kun på skrift, i stedet er det koblet op på et visuelt udtryk, der for de fleste mennesker, kan være nemmere at forholde sig til. Det visuelle udtryk kan være nyttigt i både eksterne og interne salgssituationer (Teknologisk Institut, 2020). 
  • Medarbejdere fra forskellige teams kan arbejde simultant: En anden fordel er, at forskellige teams i virksomheden kan arbejde på det samme projekt simultant. Man er ikke længere lige så afhængig af projektets fysiske tilstedeværelse, og hvor mange medarbejdere, der kan afprøve og teste på den samme maskine på én gang. Og derfor er ventetiden mellem de forskellige teams ikke længere en faktor.   
  • Test af processer foregår virtuelt: Det er også en fordel, at man kan afprøve og teste ting i en virtuel verden, før man laver ændringerne i den rigtige enhed. Det betyder, at man mindsker risikoen for fejl og sparer penge. Samtidig kan man optimere produktionsprocessen, øge effektiviteten og gøre produktet eller systemet endnu bedre! 

Den digitale tvilling er en teknologi i forsat udvikling og især dens anvendelsesområder forventes at ekspanderer til nye industrier og sektorer, da teknologiens potentiale stadig er et område der forskes i. 

Kilder

https://www.cegal.com/da/ordbog/digital-tvilling

https://www.teknologisk.dk/ydelser/digitale-tvillinger-tager-beslutninger-for-produktionsvirksomheder/42656

Opdag mere

https://ida.dk/viden-og-netvaerk/idas-podcast/techtopia/techtopia-episoder-2022/techtopia-250-hvad-er-en-digital-tvilling