DAGPENGESATSEN ANNO 2023

Nye dagpengeregler er vedtaget

Studierelevant arbejde er nu, mere end nogensinde, helt afgørende.

Den 1. maj 2023 trådte de nye dagpengeregler i kraft. Det betyder ændringer for alle, der er, eller vil blive berørt af dagpengesystemet. Dette gælder også studerende og dimittender inden for ingeniør- og naturvidenskabelige fagområder. Her opsummerer vi, hvad nyuddannede ingeniører og naturvidenskabelige dimittender bør vide. 

Den største ændring ved dagpengesatsen er, at nyuddannede, som bliver ledige efter den 1. maj 2023, vil få en kortere periode med dagpenge, før de overgår til kontanthjælp. Tidligere var denne periode 2 år, men den er nu blevet forkortet til 1 år. Det betyder, at nyuddannede vil have en kortere periode til at finde et job, før de risikerer at stå uden økonomisk hjælp. 

Hvad betyder dette for ingeniør- og naturvidenskabelige studerende og dimittender?  

Disse grupper har traditionelt set haft gode jobmuligheder, og samlet set går 32 pct. af de naturvidenskabelige dimittender direkte i job efter endt uddannelse. Men det betyder ikke, at de er immune over for økonomiske udfordringer. 

Der er tilsvarende 37 pct. af de naturvidenskabelige dimittenderne, som stadig står uden job et år efter endt uddannelse (DI, 2020). Ledigheden blandt 18-29-årige ingeniører er på ca. 10%. Det betyder altså, at også nyuddannede ingeniører skal kæmpe en smule for at lande det første job selvom den samlede ledighed for ingeniører, kun er 2% (AKA, 2023).  

Et studierelevant job er alt afgørende

Med de nye dagpengeregler er det en rigtig god idé at søge efter studierelevant arbejde for at styrke dit CV og dermed øge dine jobmuligheder som dimittend. Ifølge en analyse fra Dansk Industri har unge, som har job, mens de studerer, nemlig markant større chance for at komme hurtigt i arbejde efter endt uddannelse. Faktisk er 74% af de nyuddannede med studiejob i arbejde inden for to måneder efter endt uddannelse. Det er kun tilfældet for 9% af de nyuddannede, som ikke har haft studiejob (DI, 2022). 

Som studerende kan det være en udfordring at finde studierelevant arbejde, men det kan være en rigtig god investering i fremtiden, da det øger dine jobmuligheder, og kan give en økonomisk buffer, hvis du bliver ledig efter endt uddannelse. Gennem NGIN kan du få et spændende, fleksibelt studiejob, som kan give dig den helt afgørende, relevante erfaring. 

Hvad er dagpenge?

Dagpenge er et månedligt beløb, som du kan få udbetalt af din a-kasse, hvis du bliver arbejdsløs. Satsen beregnes på baggrund af tidligere indtjening, og har formålet at hjælpe personer med at klare sig økonomisk, mens de søger nyt arbejde.  

Dagpenge til nyuddannede: Lavere dagpengesats og kortere dagpengeperiode 

Dagpenge til nyuddannede: Lavere dagpengesats og kortere dagpengeperiode 

Fra 1. maj 2023 blev det månedlige beløb for nyuddannede sat ned efter 3 måneders samlet ledighed – dog ikke, hvis du har børn, som du har forsørgerpligt overfor. 

Ledighed før 1. maj 2023 tæller også med, men dagpengesatsen blev dog tidligst nedsat fra 1. maj 2023.

*Der er forskel på om du er meldt ledig, og er nyuddannet før eller efter den 1. maj 2023.  

Dagpengesatsen for nyuddannede – 2023

Ledig før eller efter d. 1 maj 2023?

Der er forskel på om du er meldt ledig og er nyuddannet før eller efter d. 1 maj 2023. 

*Vil du vide mere?  

Hvis du vil vide mere anbefaler vi at du henvender dig til din A-kasse. Ellers kan du finde mere på Akademikernes A-kasses artikel her

Kilder

Dansk Industri, 2020: Ledighed blandt naturvidenskabelige dimittender.pdf 

Engineer the future, 2022: Fakta om ingeniører (engineerthefuture.dk) 

Akademikernes A-kasse, 2023: Statistik og analyse (aka.dk) 

Dansk Industri, 2022: https://www.danskindustri.dk/om-di/kontakt-os/presse/arkiv/pressemeddelelser/2022/1/di-studiejob-oger-chancen-for-job-markant/