Fra konsulent hos NGIN til fuldtidsstilling hos HydraSpecma

For en måned siden var Jonathan Pasma fuldtidskonsulent hos NGIN, hvor han til daglig sad i Skjern for HydraSpecma og løste en opgave for en tredje virksomhed. Det var et puslespil, som gav kanon erfaring med flere kunder og et spændende projekt. Nu laver han det samme, men han har transformeret sin konsulentstilling om til en fuldtidsstilling hos HydraSpecma.  

Det er flere år siden, at Jonathan Pasma for første gang kontaktede NGIN. Dengang ønskede han et studiejob, men hans kompetencer passede ikke overens med nogle af de opgaver, som lå på NGINs bord på det tidspunkt. Der skulle gå et par år, hvor Jonathan blev færdiguddannet med en kandidat i mekanik fra Aarhus Universitet, før den helt rigtige opgave landede.  

“Jeg blev kontaktet af NGIN i oktober 2021 om en projektstilling for HydraSpecma, som lød rigtig spændende. Fra jeg blev kontaktet, til jeg sad ude hos HydraSpecma, gik der nok en uge. Det var effektiv eksekvering,” siger Jonathan.  

Som mange andre af NGINs ansatte blev Jonathan fysisk placeret ude på kundens kontor. 

“Det gav klart bedst mening for mig at have min daglige gang på kontoret hos HydraSpecma. Det handler om sparring med kollegerne, som har erfaring indenfor det, jeg laver. Jeg fik nogle input herude, som jeg sandsynligvis ikke havde fået på kontoret hos NGIN,” fortæller Jonathan.  

Hvad Jonathan specifikt lavede for HydraSpecma er lidt tys tys, men overordnet var det en designopgave, hvor han lavede 3d-design til et nyt produkt.  

“Både den kunde, jeg lavede projektet for, og HydraSpecma er rigtig gode samarbejdspartnere. Jeg skulle være meget kreativ og virkelig prøve nogle ting af, for der var høje krav. Det var tydeligt, at jeg ikke længere var på skolebænken,” siger Jonathan.  

Udover at det er slut med skolebænken, så har Jonathan også afleveret de resultater, han har brugt de sidste mange måneder på, hvilket betyder at hans projektansættelse hos HydraSpecma er slut. Men det betød ikke farvel – snarere tværtimod. Jonathan er nemlig blevet tilbudt en fast stilling hos HydraSpema efter deres samarbejde, som han har takket ja til.  

”Det er super fedt at få tilbudt en fuldtidsstilling, da det jo betyder, at de har været glade for mig og det arbejde, jeg har udført. Derudover er jeg blevet tilbudt mere ansvar for projekter, hvilket kommer til at blive meget spændende, samtidig med at der er masser af ny viden, jeg skal have lært indenfor hydraulik.” siger Jonathan.  

Og det er jo lige præcis dette, som er meningen med NGINs model. At give junior- og fuldtidskonsulenterne den erfaring eller det samarbejde, som kan skaffe dem deres første spændende fuldtidsstilling.