Briketter laboratorieforsøg

NGIN blev kontaktet af en virksomhed, som laver briketter. De ønskede hjælp til at undersøge og finde et bindingsmiddel, som kan forøge styrken i briketterne, så disse kan holde til et større tryk.  

NGIN hjalp med:   

  • At lave en systematisk undersøgelse af bindingsmidlers fordele og ulemper gennem faglige kilder og laboratorieforsøg.  

Om projektet

Da kunden kontaktede NGIN, havde ingen daværende ansatte tilstrækkelig viden om kemi til at kunne tilgå projektet. Derfor gik der lynhurtigt en mølle i gang, som sikrede, at der efter et par dage var ansat en junior konsulent, som er kommende kemiingeniør. Efter en samtale med kunden og en klar problemformulering, lavede NGINs junior konsulent en systematisk undersøgelse over mulige bindingsmidler, som kan bruges. Dette blev fremlagt, hvorefter tre dages laboratorieforsøg blev indledt og afsluttes med lovende resultater. Projektet kørte over tre måneder med lav intensitet – efter kundens ønske – hvorfor NGINs junior konsulent samlet har lagt 2 ugers arbejde i projektet.  

“Motivationen for at performe er højere end på universitetet”

Jesper Nicolaisen er den junior konsulent, som blev ansat, da NGIN pludselig stod og manglede kompetencer inden for kemividenskab. Han studerer kemi på 7. semester på AAU – og bor også i Aalborg.  

“Selvom jeg ikke er på arbejdspladsen hos NGIN, så synes jeg, at samarbejdet fungerer fint. Det er fleksibelt, at jeg kan bo i Aalborg, være ansat i Aarhus og løse en opgave for en kunde et andet sted i Jylland,” siger Jesper Nicolaisen.  

Fra Jesper blev kontaktet af NGIN gennem en fælles bekendt, til han underskrev en kontrakt, gik der da også kun et par dage, da han syntes, at projektet lød spændende.  

“Jeg kendte fremgangsmåden fra universitetet. At skulle tilegne sig viden, skrive ned og formidle. Men jeg mærkede, at motivationen for at performe var højere end på universitetet, fordi det er mere virkelighedsnært og der rent faktisk er nogen, som skal bruge mine kompetencer og resultater,” siger Jesper Nicolaisen.  

Og dét som lå længst fra de kendte rammer var den tætte kontakt med kunden.  

“Jeg lærte meget af processen med at snakke direkte med kunden, fordi det er en erfaring, vi ikke får på universitetet. Så det var fedt at være i dialog og forstå, hvad det konkret var, virksomheden havde brug for og løse præcis det problem,” siger Jesper Nicolaisen.