Rekruttering

REKRUTTERING

Vi er Danmarks mest unikke rekrutteringsvirksomhed. Vi skaber i samarbejde med din virksomhed en kvalificeret ingeniør, der kan indgå i dine arbejdsprocesser, og skabe værdi fra første dag på jobbet.

Opkvalificering

Gennem et tæt samarbejde med danske virksomheder opkvalificerer NGIN ingeniørstuderende til virksomhedens behov og organisation. En fleksible løsning, der gavner både danske virksomheder, og vores talentfulde studerende. Danske virksomheder får derved en kvalificeret, erfaren og ‘et velkendt ansigt’ ind i virksomheden, der skaber værdi fra dag et!

REKRUTTERINGSPROCESSEN

På baggrund af projektbeskrivelsen rekrutterer NGIN efter faglige kompetencer. NGIN tester den enkelte studerendes faglige kompetencer, så kunden opnår det bedst mulige match.

Et given projekt defineres i samarbejde mellem kunden og NGIN. Des mere specifik en projektbeskrivelse, des større chance for det perfekte match mellem kunde og studerende.

Hos NGIN er rekrutteringsprocessen ikke færdig efter den enkelte studerende er fundet. Nej NGIN har den studerende og kunden i hånden gennem hele projektfasen. Det betyder at den enkelte studerende løser det givende projekt på vores kontor, mens vedkommende er i løbende kontakt med kunden.

Ved projektets afslutning overdrager den enkelte studerende projektet til kunden. Vi har fuld transparens, hvilket betyder, at vi ikke skjuler identiteten på vores unge konsulenter. Nej, NGIN håber, modsat andre konsulent-virksomheder, at vores kunder stjæler vores ansatte! Det betyder nemlig, at vi har skabt en succesfuld relation mellem den enkelte studerende og kunden.