All Shadows Shine - NGIN

All Shadows Shine

All Shadows Shine er et udsmykningsværk i Niels Bohr Bygningen og består af et rig i svejst aluminium hvorpå der er påmonteret blankpolerede aluminiums tegn. Kunstværket hænger nedstroppet fra loftet i en vinkel, således lyset to gange årligt reflekteres fra bogstaverne ind på en væg i bygningen og skriver teksten ’SER ALT – VED ALT’. Teksten er hentet fra H. C. Andersen’s eventyr ’Skyggen’ og skal minde forskerne om, at jo mere de får syn for – jo mindre ved de.

NGIN’s opgave i projektet bestod i at beregne styrken på rammen og dets ophæng, og sikre at den var dimensioneret korrekt i forhold til vægten af rammen og bogstaverne. Under projektet viste NGIN’s beregninger, at rammen ville hænge skævt jf. loddet og som ville få konsekvenser for lysets refleksion fra bogstaverne. NGINs anbefaling blev derfor at udligne forskydningen af værkets tyngdepunkt ved at placere modvægte på bagsiden af bogstavernes svejsepunkt, og som således gav det endelige udtryk til udsmykningen “All Shadows Shine”.

Da Jette Gejl kontaktede NGIN matchede vi hurtigt opgaven med en af vores dygtige Junior Konsulenter og civilingeniørstuderende Emil Navntoft Pedersen. Han har sammen med co-founder og partner Mads Bjørnbak Larsen været den bærende kraft fra NGIN og siger; ”Det var en spændende opgave at være en del af, fordi den havde flere facetter der hver især skulle undersøges, og fordi jeg fik lov at prøve mine evner af på noget, der ligger lidt væk fra, hvad vi ellers har lært på skolebænken”.

Kunstner Jette Gejl udtaler, at samarbejdet med NGIN har været et yderst professionelt. Mere detaljeret, sagde Jette Gejl: ”Jeg kom til NGIN med mange komplekse problemstillinger, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre med. Her blev jeg mødt af en professionel løsningsorienteret forretningsstruktur, som havde øje for værkets unikke detaljer, og som formåede at kommunikere med mig som kunstner på en imødekommende og venlig måde. NGIN forstod hurtigt projektets kompleksitet og adresserede flere problemer, end jeg selv var klar over. De landede idéer og problematikker i værket på en forståelig og konstruktiv måde. De fandt frem til brugbare løsninger, som var medvirkende til at optimere værket og udfærdigede til sidst en grundig rapport, som den ellers krævende bygherre, ikke har sat en eneste finger på. Et forbilledligt samarbejde jeg håber, at få lejlighed til at gentage”.