Så er de første datavidenskabelige dimittender udklækket og blandt dem er NGIN juniorkonsulent Laura Marie Lynggaard Nilsson. 

Bacheloruddannelsen inden for Datavidenskab er en ny uddannelse på det Matematiske Institut, Aarhus Universitet. Den blev etableret for 3 år siden og blandt uddannelsens første dimittender er NGINs egen juniorkonsulenten Laura.  

Datavidenskab

Bacheloren inden for Datavidenskab har fokus på analyse af store datamængder – Big data. Uddannelsen er et produkt af et samarbejde mellem Institut for Matematik, Institut for Datalogi, Institut for Økonomi og Institut for Elektro- og Computerteknologi. Et samarbejde der er meget sigende om, hvor mangefacetteret Datavidenskab er. Med denne uddannelse vil man således kunne anvende avancerede dataanalytiske værktøjer til at uddrage brugbar viden og information fra store datamængder.

Dimittender med en uddannelsesmæssig baggrund inden for Datavidenskab vil derfor kunne bidrage til løsninger inden for mange brancher og sektorer. De vil med udgangspunkt i matematik og programmering, kunne analysere og håndtere store mængde data og fremsætte det rette datagrundlag for at kunne konkludere på potentielle mønstre og komme med vurderinger. Dimittenderne vil således kunne arbejde i hvilken som helst virksomhed, som vedligeholder en vis datamængde.

Laura Marie Lynggaard Nilsson

Laura valgte i sin tid Datavidenskab, fordi hun ønskede at arbejde med klimadata for at løse globale problemer ift. klimaforandringer. Hun så ligeledes mange døre åbne sig med uddannelsen, da hun ville få mulighed for at arbejde inden for mange forskellige områder. Laura så det som en oplagt mulighed for at udfordre sig selv og stifte mere bekendtstab med matematik og programmering. Emner, der for hende, er vildt fascinerende.  

At studere Datavidenskab

For Laura har det, at have studeret Datavidenskab, været en stor fornøjelse, fordi hun har fået en helt ny tilgang til logik og information.  

‘Dét at basere beslutninger på et redeligt grundlag og kunne bakke det op med teori. Spændet af baggrunde for de fag, vi har haft, har også været spændende, da vi er kommet om så mange metoder til dataforvaltning og -håndtering.’  

Der er dog ingen tvivl om, at hun gennem uddannelsen er blevet præget af de suveræne forelæsere. Laura delte under sit interview hendes store respekt og glæde over at have haft nogle forelæsere, der brænder for deres felt. Hun delte også, hvor inspirerende det har været, at have forelæsere og undervisere, som er ivrige efter at lære fra sig og underviser med stor passion. 

Studielivet

Laura ser også tilbage på hendes tid med sine medstuderende med stor glæde. Lauras studieliv har været præget meget af, at hendes hold var det første på uddannelsen. Det har betydet, at der har været stor solidaritet og sammenhold. 

‘Vi var de første der startede på uddannelsen, og derudover kun var ét hold på første årgang; hvor vi afsluttede bacheloren med et antal på omkring 20 mennesker. Derfor kender vi hinanden indgående, og har virkeligt haft nogle gode stunder som en så tæt gruppe.’

Brug af uddannelse

Som nylig dimittend overvejer Laura at udforske mere omkring et arbejde inden for klimadate. Hun hænger dog i at der er mange muligheder og vil se hvor hendes fremtid bringer hende hen efter hendes kandidat.   

‘Jeg kunne forestille mig, at jeg gerne vil sidde i en stilling som blander kommunikation og datavidenskab, ligesom konsulentarbejde. Altså ikke være specialist uden kundekontakt, men arbejde i krydsfeltet mellem formidling og rendyrket dataanalyse.’ 

Datavidenskab og NGIN

Behovet for håndtering og analyse af store datamængder er stigende i samfundsmæssige- og erhvervsmæssige kontekster. Når der derfor kommer en helt ny årgang af datavidenskabelige dimittender på Aarhus Universitet, giver det kun god mening at vi holder tæt øje med uddannelsen og dets dimittender. Vi ser nemlig stort potentiale i dem og det ses tydeligt hos vores egen datavidenskabelige dimittend Laura, som på nuværende tidspunkt allerede er ved at bruge alle hendes faglige kompetencer fra sin uddannelse gennem NGIN.

Til slut vil vores team i NGIN sige stort tillykke til alle de nye dimittender rundt omkring i Danmark og et ekstra tillykke til de nye dimitterer inden for Datavidenskab.