Beumer Group A/S - NGIN

Beumer Group A/S

Beumer Group A/S er en projektorienteret virksomhed, som ofte står overfor meget store projekter og dertil følgende perioder med spidsbelastninger, hvor de mangler kapacitet med kort varsel. Igennem et tæt samarbejde har NGIN suppleret Beumer Group A/S med flere kvalificerede NGIN Junior Konsulenter (studerende), som blandt andet har løst forskellige dokumentations- og standardiseringsopgaver. Et tæt samarbejde har sikret NGIN en dybdegående forståelse for Beumer Groups virksomhed, behov og medarbejderprofil og derfor har samarbejdet også resulteret i flere direkte rekrutteringer med NGIN Konsulenter (dimittender). Heriblandt var Jonas Bjørn Olsen, der i dag sidder hos Beumer Group A/S som Mechanical Design Engineer. Han har ansvaret for alle de retrofit komponenter, som skal laves til alle eksisterende systemer og designes heraf.

Jan Gram, Engineering Director – Airport fra Beumer Group A/S udtaler om samarbejdet med NGIN “Og så er de meget agile i forhold til når vi har spidsbelastninger, så kan de med ret kort varsel sørge for, at vi får nogle kvalificerede kandidater“ – Jan Gram, Engineering Director – Airport, Beumer Group A/S.

Vi arbejder altid tæt sammen med vores kunder om afkodning af deres behov og udfordringer, så vi kan matche virksomheden med den bedst kvalificerede kandidat. Se case videoen med Beumer Group A/S.

 

Jan Gram, Engineering Director – Airport fra Beumer Group A/S udtaler yderligere ”Matchet er meget vigtigt, og efterhånden som vi har arbejdet sammen med NGIN i noget tid, så lærer NGIN også Beumer at kende og hvad det er for et behov og profiler, som vi typisk har behov for”.